Zamów kartę

Polityka prywatności

Crosscard S.A.
48 rue de Bragance
1255 Luxembourg
Luxembourg

Email: service.en(at)viabuy.com

Company Number: B215831
Commercial Court: Luxembourg

Reference of used images on this website: www.istockphoto.com

O tym dokumencie

Niniejsza Polityka prywatności pomaga zrozumieć, w jaki sposób zbieramy, używamy i chronimy dane osobowe użytkowników korzystających z naszych stron internetowych (ppro.com, viabuy.com, crosscard.com, fleetmoney.com and cardstatus.com – łącznie, "Nasze witryny"), naszej aplikacji mobilnej ("Aplikacja") lub w przypadku, gdy otrzymamy ich dane osobowe do celów rekrutacyjnych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub sposobu przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: data(at)viabuy.com lub adresem pocztowym: PPRO Financial Ltd, 20 Balderton Street, London W1K 6TL, Wielka Brytania.

O nas

PPRO Financial Ltd ("PPRO") ponosi ogólną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych swoich klientów. Oznacza to, że jesteśmy "administratorem danych" na mocy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (znanego również jako RODO). Nasz numer rejestracyjny w biurze Rzecznika ds. Informacji to Z2958821.

Informacje zbierane o naszych użytkownikach

Zbierane przez nas dane osobowe obejmują:

 • Imię i nazwisko, datę urodzenia i płeć;
 • Dane dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • Dane kontaktowe, w tym adres, numer telefonu i adres e-mail;
 • Informacje finansowe, w tym dane karty kredytowej/debetowej i dane innych metod płatności (pomimo iż nie przechowujemy pełnych danych karty płatniczej) oraz informacje na temat źródła środków;
 • Identyfikatory przypisane do komputera lub innych urządzeń, w tym adres IP.

Ponadto, w wyniku korzystania z naszych Witryn i naszej Aplikacji, na urządzeniach użytkownika mogą być przechowywane pliki cookie. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć poniżej, pod tytułem "Pliki cookie i sygnały nawigacyjne w sieci Web".

Specjalne kategorie danych osobowych

PPRO nie zbiera celowo żadnych danych osobowych kategorii specjalnych (wrażliwych danych osobowych) za pośrednictwem naszych Witryn lub Aplikacji, chyba że w konkretnym kraju jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, na przykład, do celów rekrutacyjnych. Wrażliwe dane osobowe obejmują: informacje ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne; poglądy polityczne; przekonania religijne lub filozoficzne; członkostwo w związkach zawodowych; przetwarzanie danych genetycznych lub biometrycznych w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej; informacje dotyczące zdrowia; informacje dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej; oraz w niektórych przypadkach numery ubezpieczenia społecznego lub informacje finansowe.

Bezpieczeństwo

PPRO działa w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji, które uzyskuje w ramach swojej działalności. Dostęp do takich informacji jest ograniczony oraz wdrożone są zasady i procedury mające na celu ochronę informacji przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i niewłaściwym ujawnieniem.

Sposób zbierania informacji o naszych użytkownikach

Większość przechowywanych przez nas danych osobowych jest pozyskiwana bezpośrednio od użytkownika. Robimy to na przykład, gdy użytkownik:

 • odwiedza Nasze Witryny i składa podanie o produkt przedpłacony;
 • rozpoczyna aplikację o produkt przedpłacony, lecz jej nie finalizuje;
 • kontaktuje się z naszym działem obsługi klienta w celu zgłoszenia zapytania lub wyrażenia wątpliwości;
 • korzysta z naszej Aplikacji;
 • rejestruje się, aby otrzymywać od nas informacje lub biuletyny;
 • pobiera książki elektroniczne lub inne informacje z Naszych Witryn;
 • kontaktuje się z nami bezpośrednio, za pomocą naszego działu obsługi klienta, e-mailowo lub poprzez media społecznościowe;
 • rejestruje się w naszym serwisie w celu otrzymywania informacji na temat rekrutacji i wolnych posad;
 • ubiega się o pracę za pośrednictwem Naszych Witryn;
 • dpowiada na komunikację lub ankiety;
 • wyrazi zgodę na użycie plików Cookie.

Będziemy również zbierać informacje o użytkowniku, jeśli skontaktuje się z jednym z naszych zewnętrznych partnerów (na przykład, jeśli ubiega się o stanowisko za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług, takiego jak agencja rekrutacyjna lub SmartRecruiters, nasz system śledzenia podań (SmartRecruiters).

Aby dowiedzieć się więcej o użytkowniku i zweryfikować jego tożsamość, możemy uzupełniać i łączyć dane osobowe, które zbieramy od niego, z innymi kategoriami danych uzyskanych z innych źródeł.

Możemy je od czasu do czasu zmieniać lub uzupełniać, a zmiany te zostaną odzwierciedlone w naszej Polityce prywatności.

Informacje, które zbieramy w mediach społecznościowych

Użytkownik może uczestniczyć w udostępnianych przez nas platformach społecznościowych. Głównym ich celem jest informowanie, pomoc oraz nawiązanie kontaktu z użytkownikiem. Monitorujemy i rejestrujemy komentarze i posty na tych kanałach w celu doskonalenia naszych produktów i usług. Korzystamy z zewnętrznego dostawcy usług Falcon.io ApS w celu zarządzania naszymi interakcjami w mediach społecznościowych. Jeśli użytkownik wyśle nam prywatną lub bezpośrednią wiadomość za pośrednictwem mediów społecznościowych, wiadomość ta będzie przechowywana przez Falcon.io ApS przez trzy lata.

PPRO może również udostępniać łącza do innych platform społecznościowych znajdujących się na innych serwerach i obsługiwanych przez osoby i organizacje, nad którymi PPRO nie ma żadnej kontroli. PPRO nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień dotyczących dokładności lub jakiegokolwiek innego aspektu informacji znajdujących się na takich serwerach.

Łącza do witryny strony trzeciej nie należy interpretować jako wzajemnej reklamy serwisów PPRO i strony trzeciej ani ich produktów i usług. Co więcej, PPRO nie ponosi odpowiedzialności za żadne treści opublikowane na tych stronach poza informacjami, które opublikowaliśmy sami. Nie promujemy witryn społecznościowych ani żadnych informacji opublikowanych w nich przez osoby trzecie lub innych użytkowników.

Zalecamy zapoznanie się z oświadczeniem o ochronie prywatności każdego serwisu strony trzeciej, którego łącze można znaleźć w naszych witrynach, aby ustalić, w jaki sposób wykorzystuje on dane osobowe użytkownika:

Informacje, które zbieramy podczas rozmowy telefonicznej z naszym działem obsługi klienta

Korzystamy z usług zewnętrznego dostawcy, Multi-Connect GmbH, który zarządza interakcjami telefonicznymi naszych użytkowników z działem obsługi klienta VIABUY. Gdy użytkownik dzwoni do działu obsługi klienta VIABUY, zbieramy informacje o identyfikacji numeru dzwoniącego (CLI), a także informacje o użytkowniku w celach bezpieczeństwa, identyfikacji i weryfikacji. Korzystamy z tych informacji, aby odpowiedzieć użytkownikowi na jego zapytania i poprawić wydajność i efektywność naszych usług.

Możemy również monitorować lub nagrywać rozmowy telefoniczne na wypadek, gdybyśmy musieli sprawdzić, czy poprawnie wykonaliśmy instrukcje użytkownika, aby rozwiązać problemy, w celach prawnych, aby poprawić jakość naszych usług oraz pomóc w wykryciu lub zapobieżeniu oszustwom lub innym przestępstwom. Rozmowy mogą być również monitorowane i/lub rejestrowane w celach szkoleniowych.

Cele, do których wykorzystujemy dane użytkownika oraz powody ich przetwarzania

Możemy przechowywać i wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów w związku z naszymi prawami i obowiązkami oraz do pewnych dodatkowych celów, wyłącznie za jego wyraźną zgodą:/

 1. administrowanie kontem (co jest niezbędne do realizacji umowy między użytkownikiem a nami i/lub jeśli jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów);
 2. przeprowadzanie kontroli dotyczących zwalczania nadużyć finansowych i prania pieniędzy oraz weryfikowanie tożsamości użytkowników (co jest konieczne dla zachowania zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi i/lub jeśli jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów);
 3. wykorzystanie danych użytkownika do przetwarzania płatności (co jest niezbędne do wywiązania się z umowy między użytkownikiem a nami i/lub jeśli jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów);
 4. przesyłanie informacji o naszych produktach i usługach (co jest niezbędne do wywiązania się z umowy między użytkownikiem a nami i/lub jeśli jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów);
 5. monitorowanie użytkowania i skuteczności naszych Witryn i Aplikacji (zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami);
 6. przeprowadzanie badań rynkowych i analiz statystycznych, w tym analizowanie korzystania z naszych Witryn i opracowywanie nowych produktów i usług (co jest niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów);
 7. wywiązanie się z naszych zobowiązań wobec właściwego organu nadzoru, organu podatkowego lub urzędu skarbowego (co jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i/lub jest działaniem koniecznym dla naszych uzasadnionych interesów); i
 8. przechowywanie życiorysów odrzuconych kandydatów zgodnie z naszymi Zasadami przechowywania danych w celu uwzględnienia przyszłych wolnych posad (co jest konieczne dla naszych uzasadnionych interesów).

Nasze uzasadnione interesy, o których mowa powyżej (i poniżej), obejmują nasze uzasadnione cele biznesowe i komercyjne w prowadzeniu naszej działalności w sposób ukierunkowany na klienta, efektywny i zrównoważony, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

Wykorzystywanie danych do zapobiegania oszustwom

W niektórych sytuacjach, przed udostępnieniem naszych produktów przedpłaconych i usług, wykorzystujemy dane osobowe użytkownika do przeprowadzenia kontroli w celu zapobieżenia oszustwom i praniu brudnych pieniędzy oraz w celu weryfikacji jego tożsamości. Możemy również udostępniać te dane innym instytucjom finansowym, agencjom informacji kredytowej, organizacjom handlowym, organizacjom przeciwdziałającym nadużyciom finansowym i organom ścigania w celu zapobiegania oszustwom, praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym przestępstwom finansowym oraz w celu ścigania dłużników i zweryfikowania tożsamości użytkownika.

Jeśli my lub agencja przeciwdziałająca oszustwom stwierdzimy, że działania użytkownika niosą ze sobą ryzyko oszustwa lub prania pieniędzy, możemy odmówić dostarczenia mu produktów przedpłaconych lub usług, o które prosi. Możemy również przestać świadczyć mu istniejące usługi. Zapis dotyczący takiego ryzyka zostanie zachowany przez nas i agencje zapobiegania oszustwom. Może to również spowodować, że inni odmówią użytkownikowi produktów, usług, finansowania lub zatrudnienia. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania przez nas danych pod kątem oszustw, prosimy o kontakt przy użyciu podanych powyżej danych.

Kiedy PPRO i agencje zajmujące się zapobieganiem oszustwom przetwarzają dane osobowe, robią to na podstawie uzasadnionego interesu w przetwarzaniu tych danych, aby chronić firmę i przestrzegać różnych praw, które ich dotyczą. Takie przetwarzanie danych może również stanowić wymóg umowny w odniesieniu do usług, o które wnioskował użytkownik.

Wykorzystywanie danych osobowych do celów marketingowych

Oprócz powyższych celów możemy również wykorzystywać dane osobowe do wysyłania biuletynów i/lub materiałów marketingowych na temat podobnych produktów i usług pocztą, e-mailem, SMS-em i różnymi kanałami cyfrowymi, takimi jak platformy mediów społecznościowych, jeśli użytkownik wyraźnie wyraził na to zgodę lub jeśli jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów. Uważamy, że wysyłanie informacji o naszych produktach i usługach w celach marketingowych leży w naszym uzasadnionym interesie.

Korzystamy z usług zewnętrznej firmy, The Rocket Science Group LLC, dostarczającej nasze biuletyny. Zbieramy statystyki dotyczące otwierania i klikania e-maili przy użyciu standardowych technologii przemysłowych w celach monitoringowych oraz aby doskonalić nasz biuletyn elektroniczny. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z Polityką prywatności The Rocket Science Group LLC, dostępną na mailchimp.com/legal/privacy/.

Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych – należy skorzystać z podanego łącza w celu rezygnacji z naszego e-maila marketingowego/wiadomości tekstowych; lub wysłać swoje imię i nazwisko, adres i datę urodzenia mailowo na adres data(at)viabuy.com lub pocztą na adres: PPRO Financial Limited, 20 Balderton Street, London W1K 6TL.

Korzystamy również z danych osobowych przekazywanych nam przez użytkownika, informacji o nim przekazanych osobom trzecim (zobacz "Jak zbieramy informacje o Użytkowniku" w celu uzyskania szczegółów) oraz danych osób o podobnych cechach, w celu umożliwienia oceny i przewidzenia zachowania użytkownika, co pomoże nam w udoskonaleniu naszych produktów i usług.

Komu udostępniamy dane użytkownika

W stosownych przypadkach, biorąc pod uwagę charakter naszych relacji lub produktów i usług świadczonych użytkownikowi, możemy również udostępniać jego dane następującym kategoriom stron trzecich:

 • dostawcom usług płatniczych (co jest niezbędne do realizacji umowy między użytkownikiem a nami);
 • zewnętrzni dostawcy usług, w stosunku do których Klienta również obowiązuje umowa (co jest niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów i uzasadnionych interesów zewnętrznego usługodawcy, w stosunku do którego Klienta również obowiązuje umowa);
 • zewnętrznym usługodawcom, którym zlecamy przetwarzanie informacji o usługach (co jest niezbędne do wywiązania się z umowy między użytkownikiem a nami i/lub gdy jest to konieczne z uwagi na nasze uzasadnione interesy i/lub na podstawie wyraźnej zgody użytkownika);
 • zewnętrznym dostawcom danych, jak wyjaśniono w punkcie "Sposób zbierania informacji o użytkownikach" (co jest niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów);
 • zewnętrznym dostawcom usług, którzy wspierają działalność naszej firmy, jak dostawcy technologii informatycznych i usług marketingowych, dostawcy usług finansowych i innych usług wsparcia administracyjnego w celu obsługi naszych Witryn (co jest niezbędne do wywiązania się z umowy między użytkownikiem a nami i/lub jest konieczne dla naszych uzasadnionych interesów);
 • zgodnie z wymogami agencji i stowarzyszeń zajmujących się zapobieganiem nadużyciom finansowym (co jest konieczne do zapewnienia zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi i/lub jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów);
 • zgodnie z nakazem sądowym lub jakimkolwiek innym aktem prawnym lub regulacyjnym, zgodnie z wymogami organów regulacyjnych i organów ścigania, w tym policji, urzędu nadzoru finansowego (Financial Conduct Authority), urzędu skarbowego i urzędu celnego lub jakiegokolwiek innego właściwego organu, który może mieć jurysdykcję (co jest konieczne do zapewnienia zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi).

Gdzie przetwarzane są dane

Dane osobowe, które zbieramy od użytkownika i które są udostępniane wyżej wymienionym stronom trzecim, mogą być przekazywane i przetwarzane w miejscu poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Mogą one być również przetwarzane przez pracowników działających poza EOG, którzy pracują dla nas lub jednego z naszych dostawców. W takich okolicznościach dane osobowe będą przekazywane tylko na jednej z następujących podstaw:

 • kraj, do którego wysyłamy dane został zatwierdzony przez Komisję Europejską jako stosujący odpowiedni poziom ochrony danych osobowych; lub
 • odbiorca uzgodnił z nami standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, zobowiązujące odbiorcę do ochrony danych osobowych; lub
 • istnieje inna sytuacja, w której przeniesienie jest dozwolone na mocy obowiązującego prawodawstwa dotyczącego ochrony danych (na przykład, gdy zewnętrzny odbiorca danych osobowych w Stanach Zjednoczonych zarejestrował się w programie Tarczy Prywatności UE-USA).

Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, jak chronione są dane osobowe podczas ich przesyłania poza EOG (i aby uzyskać kopię standardowych klauzul umownych, które zawarliśmy z odbiorcami danych osobowych poza EOG), prosimy o kontakt przy użyciu powyższych informacji. PPRO ujawni dane osobowe użytkownika tylko stronom trzecim, które wyraziły na piśmie zgodę na zapewnienie im odpowiedniego poziomu ochrony prywatności.

Jak długo przechowujemy informacje?

PPRO przechowuje dane osobowe tylko tak długo, jak to konieczne. Stosujemy restrykcyjne zasady przeglądu i przechowywania w celu spełnienia tych zobowiązań. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, przechowujemy dane osobowe użytkownika (imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe) przez co najmniej 6 lat, po czym są one niszczone.

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie przez nas jego danych do celów bezpośredniego marketingu, będziemy przechowywać takie dane, dopóki nie powiadomi nas o tym w inny sposób i/lub nie wycofa swojej zgody.

Możemy zachować niektóre z danych osobowych użytkownika do wielu celów, gdy jest to konieczne do prowadzenia naszej działalności. Obowiązują następujące okresy przechowywania:

 • Dane osobowe dostępne online w przypadku, gdy nie otwarto konta: Zachowamy te dane tak długo, jak to konieczne do anonimizacji ich w celu przeprowadzenia badań rynkowych i analizy statystycznej. Jednak dane te nie będą przechowywane dłużej niż 1 rok;
 • Dane osobowe zawarte w przedpłaconym produkcie: Musimy zachować te dane osobowe w celu przetwarzania istniejących lub przyszłych roszczeń użytkownika przez 6 lat od daty zamknięcia konta. Dostęp do takich danych będzie ograniczony do niewielkiej liczby pracowników, którzy będą musieli uzyskać do nich dostęp z uzasadnionych powodów;
 • Dane osobowe zawarte w rejestrach skarg i korespondencji: Jeśli klient złoży skargę w naszym dziale obsługi klienta lub koresponduje z nami mailowo lub listownie, jego dane zostaną usunięte 3 lata po zamknięciu rejestru skargi. Jednak w niektórych okolicznościach te zapisy mogą być przechowywane przez 5 lat w celu zachowania zgodności z innymi przepisami;
 • Do celów zapobiegania oszustwom::
  • Dane użytkownika zostaną usunięte 7 lat po dokonaniu zapisu o oszustwie w stosownym rejestrze;
  • Agencje zajmujące się zapobieganiem oszustwom mogą przechowywać dane osobowe przez różne okresy, w zależności od sposobu ich wykorzystania. Aby uzyskać na ten temat więcej informacji, należy skontaktować się ze stosowną agencją. Jeśli uważa się, że działania użytkownika niosą ze sobą ryzyko oszustwa lub prania pieniędzy, jego dane mogą być przechowywane przez agencje zapobiegania oszustwom przez okres do 6 lat od ich otrzymania.
 • Do celów zatrudnienia: Życiorysy odrzuconych kandydatów mogą być przechowywane zgodnie z naszą Polityką przechowywania danych w celu uwzględnienia ich na wypadek wolnych posad w przyszłości.

Pliki cookie i sygnały nawigacyjne w sieci web

Nasze witryny i aplikacje wykorzystują pliki cookie, sygnały nawigacyjne i inne technologie sieciowe, takie jak CAPTCHA, w celu poprawienia ich wydajności i zwiększenia wygody przeglądania. Dzięki tym technologiom możemy śledzić i monitorować zaangażowanie i korzystanie z naszych Witryn i Aplikacji, aby lepiej poznać użytkownika, dzięki czemu możemy zaoferować mu bardziej spersonalizowane przeglądanie.

Pliki cookie

Możemy umieszczać małe pliki danych na urządzeniu dostępowym użytkownika. Te pliki danych mogą być plikami cookie lub inną pamięcią lokalną udostępnianą przez przeglądarkę lub powiązane aplikacje (zwane łącznie "plikami cookie"). Używamy plików cookie, aby rozpoznawać użytkownika jako klienta, dostosowywać nasze usługi, treści i reklamy, mierzyć skuteczność promocyjną, pomagać w zapewnieniu bezpieczeństwa jego konta, minimalizować ryzyko i zapobiegać oszustwom oraz promować zaufanie i bezpieczeństwo w naszych Witrynach i usługach.

Jakich plików cookie używamy?

Wykorzystywane w naszych Witrynach i Aplikacji pliki cookie mogą być:

 1. Tymczasowe (sesyjne) – są dostępne tylko podczas wizyty w witrynie i są usuwane przy zakończeniu sesji. Rozpoznają użytkownika podczas przechodzenia między stronami, na przykład rejestrują towary dodane do koszyka zakupów online. Te pliki cookie pomagają również w utrzymaniu bezpieczeństwa.
 2. Trwałe (lub stałe) – pozostają one na komputerze użytkownika do czasu wygaśnięcia lub usunięcia. Wiele z nich jest tworzonych z automatycznymi datami usuwania, aby nie przeciążyć dysku twardego. Te pliki cookie często przechowują i ponownie wprowadzają dane logowania.

Korzystamy z obu rodzajów plików cookie.

Ponadto pliki cookie mogą być plikami własnymi lub zewnętrznymi. Własne pliki cookie są tworzone przez i należą do przeglądanej witryny. Zewnętrzne pliki cookie są własnością i są tworzone przez niezależną firmę, zazwyczaj firmę świadczącą usługi właścicielom witryn. Te pliki cookie zbierają informacje dotyczące pochodzenia wizyty użytkownika, miejsca, w którym widział reklamę PPRO, tego jaką funkcję reklamową widział, czy dostał się do naszych Witryn bezpośrednio czy pośrednio, urządzenia, którego używa do odwiedzania naszych Witryn lub korzystania z naszej Aplikacji i które pobrał pliki. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem poniższych stron zewnętrznych:

Jak wyłączyć pliki cookie?

Użytkownik może odrzucić nasze pliki cookie, jeśli zezwala mu na to przeglądarka lub dodatek do przeglądarki, chyba że są one wymagane do zapobiegania oszustwom lub zapewnienia bezpieczeństwa naszych Witryn i Aplikacji. Odrzucenie naszych plików cookie może jednak zakłócać korzystanie z naszej Witryny/Aplikacji i usług. Aby włączyć lub wyłączyć pliki cookie, należy zastosować się do instrukcji wyświetlonych przez przeglądarkę (zazwyczaj znajdują się one w obszarze "Pomoc", "Narzędzia" lub "Edycja"). Dostępne są również zewnętrzne materiały na ten temat na stronie allaboutcookies.org, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje o plikach cookie i sposobie zarządzania nimi zgodnie z własnymi preferencjami.

Sygnały nawigacyjne w sieci web

Używamy małych elementów graficznych (zwanych również pikselami monitorującymi lub czystymi plikami GIF – zbiorczo "sygnałami nawigacyjnymi") w naszych witrynach, aplikacjach lub wiadomościach e-mail, które pozostają niewidoczne dla użytkownika, ale dostarczają nam informacji o jego doświadczeniach i interakcji z naszymi witrynami, aplikacjami i wiadomościami e-mail, np. jaka przeglądarka została użyta, czy wiadomość e-mail została otwarta i tym podobne. W ramach naszych starań, aby monitorować sukces naszych kampanii reklamowych, możemy czasami korzystać z technologii identyfikacji odwiedzających, takich jak właśnie "sygnały nawigacyjne", które liczą odwiedzających nasze witryny po udostępnieniu reklamy banerowej PPRO na stronie zewnętrznej. Sygnały nawigacyjne często działają w połączeniu z plikami cookie. Za pośrednictwem sygnałów nawigacyjnych w sieci Web nie są gromadzone żadne poufne dane osobowe ani dane umożliwiające identyfikację osoby.

Korzystając z Naszych Witryn lub Aplikacji, użytkownik wraża zgodę na umieszczanie plików cookie i sygnałów nawigacyjnych na jego komputerze lub urządzeniu, zależnie od okoliczności. Aby nie otrzymywać plików cookie lub sygnałów nawigacyjnych, należy sprawdzić ustawienia przeglądania lub zaprzestać korzystania z naszych witryn.

Prawa użytkownika

Na mocy postanowienia RODO, Użytkownik ma prawo do:

 • uzyskania dostępu do posiadanych przez nas danych osobowych i ich kopii;
 • zażądania, abyśmy przerwali przetwarzanie danych osobowych, jeśli przetwarzanie powoduje szkody lub cierpienie;
 • prośby o niewysyłanie mu komunikatów marketingowych;
 • zażądania usunięcia przez nas jego danych osobowych;
 • zażądania ograniczenia naszych działań związanych z przetwarzaniem danych;
 • otrzymania od nas dostarczonych przez użytkownika a przechowywanych przez nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i odczytywalnym maszynowo formacie, również w celu przekazania tych danych osobowych innemu administratorowi danych; i
 • zażądania poprawienia posiadanych przez nas danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe.

Należy pamiętać, że prawa te mogą być ograniczone przez ustawodawstwo dotyczące ochrony danych, a my możemy być uprawnieni do odrzucania wniosków w sytuacjach wyjątkowych.

Jeśli klient nie jest zadowolony ze sposobu przetwarzania przez nas jego danych osobowych, może złożyć skargę do Rzecznika ds. informacji. Więcej informacji na temat praw użytkownika wynikających z przepisów o ochronie danych można uzyskać na stronie internetowej Rzecznika ds. informacji: ico.org.uk.

Skargi

Jeśli występują obawy co do domniemanego naruszenia prawa prywatności lub innych przepisów PPRO, można skontaktować się z nami pod adresem data(at)viabuy.com.

Jeśli klient nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki firma PPRO rozstrzygnęła jego skargę, ma prawo złożenia skargi do urzędu ochrony danych w jego kraju. Może również skierować sprawę do sądu właściwej jurysdykcji.

Zmiany w polityce prywatności

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę Prywatności, publikując jej najnowszą wersję w naszych Witrynach. Warto od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby mieć świadomość tych zmian. Jeśli są one znaczące, powiadomimy o nich użytkowników mailowo.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt z nami pod adresem data(at)viabuy.com.