Impressum

Naam van de onderneming: Dock Financial S.A.
Rechtsvorm: naamloze vennootschap (société anonyme), geregistreerd onder nummer B215831 bij het Handels- en Vennootschapsregister van Luxemburg (RCS Luxembourg)
Geregistreerd adres: 110, route d’Arlon, 1150 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg
E-mail: service@viabuy.com
BTW-nummer: LU297 845 51
Onder toezicht en regelgeving van: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg
Vergunningsnummer: 17/19
CSSF-ID: W00000011

¿Negra o dorada?

Puedes pedir tu VIABUY Debit Mastercard® en color negro o dorado. Las dos ofrecen la misma funcionalidad y servicios, la única diferencia es el color.

Black or Gold?

You can order your VIABUY Prepaid Mastercard® either in black or in gold. Both cards offer the same functionality and services and differ only in their colour.

Zwart of goud?

U kunt uw VIABUY Debit Mastercard® in zwart of goud bestellen. Beide kaarten bieden dezelfde functies en services en verschillen alleen in kleur.