Impressum

Naam van de onderneming: Dock Financial S.A.
Rechtsvorm: naamloze vennootschap (société anonyme), geregistreerd onder nummer B215831 bij het Handels- en Vennootschapsregister van Luxemburg (RCS Luxembourg)
Geregistreerd adres: 110, route d’Arlon, 1150 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg
E-mail: service@viabuy.com
BTW-nummer: LU297 845 51
Onder toezicht en regelgeving van: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg
Vergunningsnummer: 17/19
CSSF-ID: W00000011

La apertura de nuevas cuentas VIABUY está actualmente pausada.

You can order your VIABUY Prepaid Mastercard® either in black or in gold. Both cards offer the same functionality and services and differ only in their colour.

New VIABUY account openings are currently paused

You can order your VIABUY Prepaid Mastercard® either in black or in gold. Both cards offer the same functionality and services and differ only in their colour.

Het openen van nieuwe VIABUY accounts is momenteel gepauzeerd.

U kunt uw VIABUY Debit Mastercard® in zwart of goud bestellen. Beide kaarten bieden dezelfde functies en services en verschillen alleen in kleur.